Allt om Viker

Ekonomiska organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Ekonomiska

 

Dalkarlsbergs badhusförening u.p.a.

Badhusföreningen bildades i februari 1930. Föreningens första styrelse bestod av följande personer: handelsföreståndaren Karl Dahlgren (ordförande), gruvarbetaren Gunnar Kåberg (vice ordförande), snickaren Artur Ekblad (sekreterare), skogvaktaren Helmer Nylander (vice sekreterare) och gruvfogden Sten Carlsson (kassör).

Själva badhuset uppfördes under sommaren 1930 vid Långgruvedammen i Dalkarlsberg. Marken hade upplåtits av Dalkarlsbergs AB. Bygget hade beräknats kosta omkring 8000 kronor. I maj 1930 hade man lyckats samla ihop 8100 kronor, varav 4000 kronor från kungliga pensionsstyrelsen, 1000 kronor från Dalkarlsbergs AB, 1000 kronor från Dalkarlsbergs arbetares besparingskassa, 500 kronor från Dalkarlsbergs handelsaktiebolag och 500 kronor från Vikers kommun. Från de ca 100 medlemmarna hade omkring 500 kr influtit i medlemsavgifter.

Badhuset skulle innehålla en finsk bastu med fyra lavar och plats för 18-20 personer samt en karbadsavdelning med två kar, ett större omklädningsrum för bastun och tre avklädningshytter för karbadsavdelningen samt ett duschrum. Dessutom skulle ett rum inredas för ett ljusbad. Ritningarna till badhuset hade utförts gratis av ingenjör Svante Grönlund i Striberg. Uppförandet av byggnaden utfördes av byggmästarna E. Pettersson i Nora och Gustav Johansson i Skrekarhyttan. Målningen utfördes av målarmästaren Fredrik Wiberg i Älvhyttan.

Badhuset kunde tas i bruk den 15 december 1930. Gruvarbetarna kunde nu tvätta sig ordentligt efter arbetets slut också under vintertiden.

Under 1931 hade man badhuset öppet i 80 dagar, varav hälften för kvinnor. Sammanlagt blev det 480 bodtimmar eller 2258 bad under året.

Anslag till driften och reparationer erhöll man vanligen från Dalkarlsbergs arbetares besparingskassa. Till exempel fick man 3000 kronor därifrån 1947.

Föreningen upplöstes 1982. Då hade badhuset inte använts till sitt ursprungliga syfte på många år.

Källor: Nerikes-Tidningen 1930-05-24. Örebro-Kuriren 1930-12-03. Örebro Dagblad 1932-02-10. Dalkarlsbergs arbetares besparingskassas arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2004-09-26