Allt om Viker

Fackliga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Fackliga

 

Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd 82, Skrekarhyttans sektion

Efter det att en fackförening bildats vid Dalkarlsbergs gruvfält på hösten 1906 vaknade troligen intresset att organisera sig också vid Skrekarhytte hytta. Även från gruvarbetarnas sida gjordes troligen försök att organisera sina kamrater vid Skrekarhyttan. Den 29 maj 1907 skriver gruvfackets ordförande K.D. Engvall till Svenska Gruvarbetareförbundet i Grängesberg om att "Vi hafva Skrekarhyttan en bit härifrån, och der äro löneförhållandena dåliga, ja usla. Jag undrar om det ej vore skäl försöka åstadkomma en fackförening der." I november samma år rapporteras det också att en sektion av "Finntorps fackförening" bildats vid Skrekarhyttan. Finntorps fackförening var Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning 82 vid Gyttorps krutbruk. Att den nybildade fackföreningssektionen anslutit sig till fackföreningen vid Gyttorp var naturligt då hyttan i Skrekarhyttan ägdes av Gyttorps Sprängämnes AB. En interimsstyrelse hade valts och ett tiotal medlemmar hade redan anmält sig. Det är dock okänt hur länge denna lilla fackförening existerade. Det troliga är nog att den självdog efter en kort tid. Avdelning 82 i Gyttorp nedlades dock under våren 1910 i efterdyningarna av storstrejken.

Källor: Örebro-Kuriren 1907-11-13. Svenska Gruvindustriarbetareförbundets arkiv, ARAB i Grängesberg. Gyttorps Fabriks avdelning 57 – 50 år, en historisk översikt 1913–1963 (Örebro 1963).

2001-07-18