Allt om Viker

Fackliga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Fackliga

 

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 113, Vikersvik

Under 2:a världskriget blev ett flertal av de mindre ödeliggande gruvorna i bergslagen återigen intressanta att bryta. En av dessa var Vikersfältet som i början av 1940-talet köpts upp av det tyskägda Skandinaviska Gruv AB. Snart påbörjades arbetet med att återuppta brytningen. Driften sköttes av Skandinaviska Gruv AB:s moderbolag Stora Långviks AB. Arbetsstyrkan uppgick till omkring 35 arbetare, varav en del kom ifrån moderbolagets gruvor i Dalarna. Detta gällde framför allt förmännen. Johan Ahlkvist var gruvfogde från april 1943 till april 1944. Därefter var K.A. Israelsson gruvfogde fram till gruvfältets nedläggning 1946.

Efter agitation av Nils Gren från Striberg och ombudsman Erik Gonäs från Grängesberg beslutade ett tiotal arbetare vid Vikersfältet att man skulle bilda en avdelning av Svenska Gruvindustriarbetareförbundet. Ett första möte hölls den 16 juni 1942 och vid föreningens anslutning till förbundet den 21 juni fick man avdelningsnummer 113. Till föreningens första styrelse valdes Åke Thorén i Nya Viker (ordförande), David Sanell i Hagalund (kassör), Sixten Larsson, Gustav Johansson och Sune Filipson. Året därpå valdes Gustav Johansson i Skogalund som ordförande och han kvarstod som sådan under resten av föreningens verksamhet. Gruvdriften vid Vikersfältet pågick till början av 1946. Avdelningen nedlades dock först 1949, då det inte ansågs vara troligt att gruvdriften skulle återupptas.


Källor: Gruvarbetaren 1942–1949. Svenska Gruvindustriarbetareförbundets arkiv, ARAB i Grängesberg. Stora Långviks Gruv AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-04-21