Allt om Viker

Fackliga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Fackliga

 

Pershyttans lokala samorganisation, Dalkarlsbergs sektion

På uppdrag av Pershyttans LS besöktes Dalkarlsberg i början av september 1940 av Harry Dahlkvist från Närkesdistriktet av SAC. Denne agiterade framför allt bland ett dikesgrävarlag som nyligen hade kommit dit. Han var framgångsrik och Pershyttans LS fick därmed 14 nya medlemmar. Det är troligt att det i samband med besöket eller en kort tid senare bildades en liten sektion i Dalkarlsberg. I början av januari 1941 verkar det dock som om sektionen redan hade upphört. I april uteslöts också fem av medlemmarna i Dalkarlsberg på grund av bristande betalning av medlemsavgifter.

Källor: Pershyttans LS:s arkiv; Närkes med omnejds distrikt av SAC:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-24