Allt om Viker

Fackliga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Fackliga

 

Pershyttans lokala samorganisation, Vikersviks sektion

Redan i oktober 1940 gjordes försök från Pershyttans LS att organisera gruvarbetarna vid de nyligen återupptagna Vikersgruvorna. Intresset var dock litet och någon sektion bildades inte. I november 1944 gjordes nya försök och en sektion av Pershyttans lokala samorganisation av SAC bildades vid gruvorna i Vikersvik. Från starten ingick åtta medlemmar. I januari 1945 rapporterades det vid Pershyttans LS styrelsemöte att medlemsböcker hade överlämnats till kamrat Särnblad i Vikersvik. Sektionen i Vikersvik blev nog inte så långvarig då gruvdriften där upphörde helt i början av 1946.

Källor: Pershyttans LS:s arkiv; Närkes med omnejds distrikt av SAC:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-24