Allt om Viker

Fackliga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Fackliga

 

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 466, Dalkarlsberg

Avdelning 466 av Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet i Dalkarlsberg bildades troligen 1927. Styrelsen för 1928 bestod av följande personer: Pontus Broman (ordförande), David Jansson (vice ordförande), Gottfrid Färnström (sekreterare), Evert Lindkvist (vice sekreterare), Yngve Strandberg (kassör), Sven Lindkvist (suppleant) och Gunnar Eriksson (suppleant). Medlemsantalet var till en början högt men minskade markant i början av 1930-talet. Medlemmarna var anställda som skogsarbetare vid Vikers AB.

En arbetskonflikt utbröt den 3 december 1928 och uppgörelse mellan sågverksindustriarbetareförbundets avdelning i Dalkarlsberg och Vikers AB (då ägt av Sulfitaktiebolaget Göta) kunde inte nås förrän i början av mars 1929. Förlikningsman Wijkman från Örebro hade då lyckats få parterna att komma överens om en liten förbättring av arbetslönerna.

Genom en facklig omorganisation övergick avdelningen i Dalkarlsberg till Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet under år 1934. Medlemsantalet minskade sedan ännu mer under 1940-talet och 1947 nedlades avdelningen.


* Uppgift saknas för åren 1937 och 1940.

Källor: Örebro-Kuriren 1928-02-10, 1928-04-27. Nerikes-Tidningen 1929-03-08. Bergslagens distrikt av Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundets arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet.

2001-08-25