Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Humanitära & sociala

 

Godtemplarlogen Bergfasts sjukhjälpskassa

Det var mycket vanligt att det bildades sjukhjälpskassor inom godtemplarlogerna i slutet av 1800-talet. Så var också fallet med IOGT-logen Bergfast i Dalkarlsberg. En kort tid efter logens stiftande bildades också en sjukhjälpskassa i Dalkarlsberg. Vid ett första möte söndagen den 17 september 1882 valdes en styrelse bestående av följande personer: ordförande G.O. Dahlqvist, vice ordförande K.G. Gustafsson, sekreterare K. Persson, kassör E.E. Tydén samt sjukvisitatörer L.E. Berggren och K. Andersson. Sjukhjälpskassan trädde i verksamhet från den 1 oktober 1882.

Alla medlemmar i logen kunde också bli medlemmar i sjukhjälpskassan om de var mellan 16 och 55 år. Inträdesavgiften var 1 krona och sedan var månadsavgiften 25 öre. Vid sjukdom fick man 1 krona per dag räknat från andra sjukdomsdagen. Det var också möjligt att inträda i kassan för halv avgift, men då fick man givetvis också bara 50 öre/dag i sjukersättning.

Kassans styrelse bestod 1915 av följande personer: Karl Elfvén (ordförande), Henning Ekblad (kassaförvaltare), Arvid Berg (sekreterare), Johan Vester och Johan Holmberg.

1925 hade kassan 20 medlemmar. Styrelsen bestod då av Henning Ekblad (ordförande), Erland Pettersson (kassör), Johan Holmberg, Gustaf Nykvist och Tor Pettersson med Adolf Hellgren och Maria Pettersson som ersättare.

Sjukhjälpskassan fanns ännu 1972, men den torde ha upphört en kort tid därefter.

Källor: Nerikes Allehanda 1891-01-28, 1893-01-25. Nerikes-Tidningen 1903-01-28, 1909-03-10, 1913-02-25, 1914-02-06, 1915-02-03, 1916-02-23, 1919-02-19, 1921-03-09, 1923-02-21, 1924-03-13, 1925-02-11, 1927-02-10, 1929-02-12. Örebro-Kuriren 1925-02-12, 1926-02-03, 1927-02-09, 1928-02-06. Godtemplarlogen Bergfasts sjukhjälpskassas arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2004-09-26