Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Humanitära & sociala

 

Dalkarlsbergs blåbandsförenings sjukkassa

Dalkarlsbergs blåbandsförening bildades på våren 1891, men det är först i januari 1893 som en sjukkassa omtalas. Troligen var den då nybildad. Styrelsen detta år bestod av följande personer: lokomotivföraren K. Nilsson (ordförande), gruvarbetaren K. Eriksson (sekreterare), J. Blomkvist (kassör), Karl Bergvall (övrig ledamot), gruvarbetaren K.D. Engvall (övrig ledamot), gruvarbetaren Johan Dahlin (revisor) och snickaren Israel Jansson (revisor). Det är okänt hur länge denna sjukkassa var i funktion, men troligen upphörde den ganska snart efter bildandet.

Källor: Nerikes Allehanda 1893-01-18.

2001-07-22