Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Humanitära & sociala

 

Stadgar för Dalkarlsbergs Arbetares Sjuk- och BegravningskassaDalkarlsbergs arbetares sjuk- och begravningskassa

Denna sjuk- och begravningskassa bildades på hösten 1904 av arbetare anställda vid Dalkarlsbergs gruvfält. Kassan trädde i funktion med ingången av 1905. Då anhöll styrelsen med ordföranden Erik Tydén i spetsen om att få en grundfond ur den gamla Dalkarlsbergs arbetares besparingskassa. Detta beviljades och man fick 2000 kronor därur. Dessutom fick man 200 kronor från Dalkarlsbergs Handelsförenings AB.

Redan i början av 1906 hade man 106 medlemmar. Inträdesavgiften var 2 kronor och månadsavgiften 50 öre. Vid sjukdom fick man efter två dagars karens 1:50 kronor per dag under 60 dagars tid.

1909 hade medlemsantalet gått ner till 88. Styrelsen bestod då avföljande personer: skogvaktaren E.E. Tydén (ordförande), muraren Axel Jansson (vice ordförande), gruvfogden Johan Dahlin (kassaförvaltare) samt gruvarbetarna Karl Törnkvist och Adolf Hallgren.

1925 hade föreningen 65 medlemmar. Ordförande var Henning Ekblad, Gunnar Johansson Kåberg var vice ordförande, Johan Dahlin var kassör och Karl Löfkvist var sekreterare.

Styrelsen bestod 1929 av följande personer: Gunnar J:son Kåberg (ordförande), Evert Öberg (vice ordförande), Karl Löfkvist (kassör), Helmer Nylander (sekreterare), Emanuel Eriksson, Albert Nykvist (suppleant) och Sten Carlsson (suppleant). Revisorer var Ludvig Karlsson och Erik Öberg med Birger Karlsson som ersättare.

I slutet av 1930-talet började man avveckla de många lokala sjukkassorna och även den i Dalkarlsberg kom då ifråga. 1944 togs så beslutet att avveckla kassan och den uppgick i Örebro och Värmlands erkända centralsjukkassa.

Källor: Nerikes-Tidningen 1907-02-27, 1909-03-19, 1913-02-11, 1914-02-25, 1915-02-20, 1916-02-23, 1918-02-20, 1919-02-24, 1920-02-19, 1921-04-02, 1923-02-14, 1924-03-29, 1925-02-11, 1927-02-07, 1929-02-12. Örebro Dagblad 1928-02-13. Örebro-Kuriren 1925-02-12, 1926-02-08, 1927-02-07, 1928-02-14, 1932-03-04. Dalkarlsbergs arbetares sjuk- och begravningskassas arkiv, Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2004-09-26