Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Humanitära & sociala

 

Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa nr 554

Det är okänt när denna sjuk- och begravningskassa bildades, men den fanns redan 1903 då den kallades Nykterhetsfolkets allmänna sjuk- och begravningskassas lokalavdelning i Vikersvik. Under året hade medlemsantalet minskat från 18 till 14. Vid årsmötet i januari 1904 valdes följande styrelse: gruvförvaltaren Johan Lindén i Vikersgården (ordförande), hemmansägaren E.E. Svensson i Kopparskallen (sekreterare), gruvfogden Lars Erik Dahlin i Björklund (kassör) samt L. Olsson i Gamla Viker och E. Pettersson i Skrekarhyttan som revisorer. 1905 kallas kassan Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa nr 554. Då har man också 14 medlemmar som under året erlagt 7:20 kronor till sjukkassan och 6:50 kronor till begravningskassan. Varje medlem erhöll 1 krona per dag vid sjukdom, dock högst i 100 dagar. Vid dödsfall utbetalades 500 kronor. I hela landet fanns vid denna tid 573 lokalavdelningar av Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa med sammanlagt 20350 medlemmar i sjukkassorna och 11033 medlemmar i begravningskassorna.

År 1909 var gruvförvaltaren Johan Lindén fortfarande ordförande. Medlemsantalet var nu 12, varav tre också var medlemmar i begravningskassan. Vid årsmötet i januari 1915 hade man 15 medlemmar. Till styrelse valde man då följande personer: P.E. Vahlsten i Grindtorp (ordförande), Fritiof Björkenstam i Nya Viker (sekreterare), C.Vilhelm Israelsson i Vilhelmsberg (kassör) samt Lars Erik Dahlin i Vikersvik och Evald Pettersson i Skrekarhyttan som revisorer. Kassan fanns kvar ännu 1927 och hade då 21 medlemmar. Styrelsen bestod då av följande personer: P.E. Wahlsten i Grindtorp (ordförande), Fritiof Björkenstam (sekreterare), Harald Wahlsten i Grindtorp (kassaförvaltare). Under året ombildades kassan till Sveriges rikssjukkassa lokalavdelning 554, Vikersvik.

Källor: Nerikes-Tidningen 1904-01-22, 1905-01-28, 1906-01-24, 1907-01-23, 1908-01-24, 1909-01-20, 1913-01-22, 1914-01-21, 1915-01-19, 1916-01-19, 1918-01-23, 1919-01-23, 1920-02-11, 1921-01-19, 1923-01-26, 1925-01-21. Örebro-Kuriren 1926-01-20, 1927-01-19. Örebro läns kalender 1905.

2001-12-01