Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Humanitära & sociala

 

Vikers skyddsförening

Föreningen bildades i december 1878. Ändamålet med föreningen var att "inköpa råämnen och sälja deraf förfärdiga arbeten eller på annat sätt bereda sysselsättning åt kapellagets hjelpbehöfvande invånare samt i allmänhet bispringa fattigvårdsstyrelsen så wäl i detta hänseende som i tillsyn öfver obemedlades minderåriga barn." Föreningen fanns ännu 1880 då den sysselsatte några personer med att förfärdiga diverse arbeten som sedan såldes för föreningens räkning. Den gjorda vinsten kunde sedan delas ut i form av understöd i kläder åt sammanlagt 31 barn, varav 17 erhöll fullständig beklädnad. Föreningen understöddes också av Vikers fattigvårdsstyrelse genom att hundskatten gick till föreningen. Det är okänt när denna förening upphörde med sin verksamhet.

Källor: Nerikes Allehanda 1878-12-20; Berättelse till Nora hushållsgille år 1880, tryckt i Om Noraskog II, utgiven av Johan Johansson 1882.

2000-12-10