Allt om Viker

Humanitära och social organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Humanitära & sociala

 

Vikers sjuk- och begravningskassa

Det är okänt när denna sjuk- och begravningskassa bildades. Den fanns dock redan 1914. I början av 1915 hade man 28 medlemmar. Styrelsen bestod då av K.J. Lindkvist i Hagarna (ordförande), A.L. Berndt i Skrekarhyttan (kassaförvaltare) och Alfred Lindkvist i Skrekarhyttan (sekreterare) med P.J. Persson och Karl Norén i Skrekarhyttan som ersättare. Revisorer var Elis Fredriksson och Emil Hallkvist i Skrekarhyttan. De flesta medlemmar tycks ha bott i Skrekarhyttan, men medlemmar fanns också i Bengtstorp och Dalkarlsberg.

1924 omtalas den som Vikers sjukkassa. Karl Lindkvist i Hagarna är fortfarande ordförande medan Karl Norén i Skrekarhyttan är kassaförvaltare.

Troligen upphörde denna sjuk- och begravningskassa vid mitten eller slutet av 1920-talet.

Källor: Nerikes-Tidningen 1915-02-24, 1918-04-03, 1920-03-13, 1924-04-12.

2001-09-30