Allt om Viker

Idrottsorganisationer

 

Allt om Viker / Föreningarna / Idrotts

 

Dalkarlsbergs idrottsförening

Dalkarlsbergs idrottsförening bildades vid ett möte i maj 1909. Samtidigt antogs stadgar för den nya föreningen. Möjligen hade man fått inspiration till bildandet vid ett föredrag som fabrikör K. Holmsten från Östersund höll i godtemplarlokalen i Dalkarlsberg redan den 5 januari samma år. Det livliga föredraget handlande nämligen om Ungdom, idrott och alkohol.

Till styrelse i den nybildade föreningen utsågs följande personer: folkskolläraren Gustaf Dahlgren (ordförande), gruvarbetaren Erik Öberg (vice ordförande), lokeldaren Johan Öberg (kassaförvaltare), handelsbiträdet John Thorén (sekreterare) och smeden Edvin Pettersson samt som ersättare: handelsföreståndaren Henrik Thorén, skogvaktaren E.E. Tydén och gruvarbetaren Ivan Rosén. Till revisorer utsågs gruvfogden August Pettersson och smeden Arthur Ekblad med gruvarbeten Arvid Nykvist som ersättare.

Det är inte känt hur länge denna förening egentligen existerade. Det är dock troligt att den upphörde ganska snart efter bildandet. Det dröjde sedan ända till 1931 innan en förening med samma namn bildades vid Dalkarlsberg.

Källor: Nerikes-Tidningen 1909-01-09, 1909-05-22

2001-09-02