Allt om Viker

Idrottsorganisationer

 

Allt om Viker / Föreningarna / Idrotts

 

Vikers gymnastikförening

Vid ett möte i Vikersbyarnas skola i början av februari 1946 bildades Vikers gymnastikförening. En manlig och en kvinnlig gymnastikgrupp hade dock funnits sedan tidigare, men vid detta möte beslutade man att en förening skulle bildas. Till styrelse valdes folkskollärare Åke Körberg (ordförande), handlanden Evert Lindkvist, Edgar Eriksson, Hugo Persson, fru Jenny Holmstrand, fru Margit Carlson och fru Elna Wind. Föreningen sökte genast inträde i Svenska Gymnastikförbundet.

Föreningen höll sina gymnastikövningar i Vikersbyarnas skolas gymnastiksal. Intresset för dessa avtog dock vid mitten av 1950-talet och föreningen upplöstes.

Källor: Örebro-Kuriren 1946-02-06.

2004-04-02