Allt om Viker

Kulturella organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Kulturella

 

Vikers föreläsningsförening

Denna förening bildades i Dalkarlsberg söndagen den 2 september 1906. Redan vid detta första möte anslöt sig 43 medlemmar. Till ordförande valde man skogvaktaren Erik Tydén och till föreståndare valde man folkskolläraren Gustaf Dahlgren. Föreläsningarna var populära och lockade ofta 100–200 åhörare, de allra flesta gruvarbetare. Fram till 1913 betalade Dalkarlsbergs arbetares besparingskassa medlemsavgiften i föreläsningsföreningen för alla sina medlemmar. Föreningens ekonomi blev därmed i ett slag mycket försvagad. Verksamheten fortsatte dock i stort sett som tidigare. Vid årsmötet 1919 var dock ekonomin så dålig att man beslutade att verksamheten skulle bli vilande under året, men den återupptogs redan nästa år. Under 1920-talet var Helmer Nylander i Dalkarlsberg föreningens ordförande och ibland också föreståndare. Då verksamheten var knuten till Dalkarlsberg och de flesta föreläsningar hölls i Dalkarlsbergs ordenshus kallades föreningen ibland också Dalkarlsbergs föreläsningsförening. Föreläsningar hölls dock ibland också i Skrekarhyttan och Roslingstorp.

Föreläsningarna behandlade vitt skilda ämnen. Den 7 mars 1914 föreläste redaktör C.A. Tärnlund om "Norge, dess naturförhållanden, liv och utveckling". Den 14 mars 1914 föreläste doktor Alfred Jensen om "Bulgariens frihetskamp". Den 12 november 1916 föreläste den välkände docenten Herman Lundborg (senare chef för Rasbiologiska institutet) över ämnet Rashygienen och dess betydelse för kulturstaterna. Söndagen den 11 februari 1923 föreläste ingenjör Sverre Holmsen om Transvaals guldgruvor. Söndagen den 2 oktober 1927 gästades man av "Bergslagsmor" (Lydia Hedberg) som berättade om "Minnen och intryck från resor bland landsmän i Amerika". Vid mötet framförde hon även folkvisor. I december 1927 gästades man av den socialdemokratiske politikern och författaren Fabian Månsson. Den 8 december 1929 föreläste fil.mag. Elsa Fredell om Manlighet och kvinnlighet.

I början av 1950-talet blev föreningen vilande, men den återupptogs vid ett möte den 5 april 1955. Ordförande och föreståndare blev nu läraren Sigvard Sühl. Föreningen upplöstes dock slutligen den 10 april 1961.

Källor: Nora stads- och bergslags tidning 1918-12-31, 1921-12-20, 1923-02-06, 1923-10-30, 1923-12-11, 1924-04-23, 1924-10-01, 1924-10-22, 1924-11-26, 1925-01-14, 1925-02-25, 1925-04-03, 1926-01-27, 1926-02-17, 1926-10-27, 1927-09-30, 1927-10-14, 1927-11-09, 1927-11-30. Nerikes Allehanda 1906-09-05. Nerikes-Tidningen 1907-03-27, 1908-02-12, 1909-01-09, 1909-02-24, 1911-02-25, 1913-02-05, 1914-02-24, 1914-03-06, 1915-03-02, 1916-01-04, 1916-02-29, 1916-09-09, 1917-10-27, 1918-02-13, 1919-02-26, 1920-02-19, 1921-03-23, 1922-03-14, 1924-03-15, 1925-02-11, 1929-09-16. Örebro Dagblad 1920-02-17. Örebro-Kuriren 1927-01-14. Vikers föreläsningsförenings arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-12-28