Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Ungdomslogen 266 Aurora av IOGT

Ungdomslogen Aurora bildades lördagen den 15 oktober 1904 i Dalkarlsberg. Redan vid det första mötet upptog man 25 medlemmar. Till föreningens förste logetemplar valde man Hugo Bergström. Verksamheten var i början livlig, men i början av 1920-talet avtog den och vid dess mitt upplöstes logen.

Källor: Ungdomslogen 266 Aurora av IOGT:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Nerikes-Tidningen 1905-04-26.

2001-12-01