Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
NGTO-logen 1652 Framtiden

Logen 1652 Framtiden av Nationalgodtemplarorden (NGTO) bildades den 4 september 1910 efter propagerande från bland annat NGTO-logen 1644 Vårbrus. Redan från start hade man 12 medlemmar. Mötena hölls i Roslingstorp. Redan i juli 1911 rapporteras det att logen bara har två medlemmar och senare på hösten är logen upplöst.

Källor: Örebro läns och Västmanlands distriktsloge av NGTO:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-07