Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Vikers nykterhetskommitté

Söndagen den 4 maj 1890 hölls i Älvhyttan ett första förberedande möte med representanter från religiösa föreningar och nykterhetsföreningar i Viker med syfte att bilda en lokalkommitté till Örebro läns nykterhetsförbund. En lokalkommitté bildades också vid gruppens andra möte i Älvhyttan på Kristi himmelfärdsdag den 15 maj. De olika föreningarna hade utsett en representant vardera som skulle ingå i kommittén: N.G. Elander i Älvhyttan, G.A. Hammar i Pungrensan, E. Jansson och Axel Jansson i Vikersvik samt Erik Tydén i Dalkarlsberg. Det tycks dock som om kommittén aldrig kom i gång med någon verksamhet. I september samma år avsade sig nämligen Erik Tydén sin förtroendepost i kommittén då lokalkommittén ansågs vara avsomnad.

Källor: Nerikes Allehanda 1890-05-17. Mötesprotokoll 1890-05-04, 1890-09-14, IOGT-NTO-logen 90 Bergfasts arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2002-08-01