Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 

IOGT-logen 2681 Seger

Denna IOGT-loge bildades i Älvhyttan på våren 1899. Redan i april hade man 25 medlemmar. Logetemplar var då G.A. Lundqvist och logesekreterare var Olivia Rolander. I slutet av oktober samma år hade medlemsskaran ökat till 30. Intresset för logen tycks dock ganska snabbt ha avtagit. I oktober 1900 kunde vice logetemplar J. Tyssling rapportera att logen endast hade 21 medlemmar och i januari 1905 fanns endast fyra medlemmar kvar varför logen också upplöstes under våren samma år.

Källor: Örebro distriktsloge av IOGT:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-04