Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Skrekarhyttans blåbandsförening

Denna blåbandsförening bildades 1907-02-07 och fick vid inregistreringen i Sveriges Blåbandsförbund den 16 juni 1908 nummer 1718. Redan vid det första mötet fick man 23 medlemmar. Vid årets slut hade man ökat medlemsskaran till 49. Till föreningens förste ordförande valdes gruvfogden Lars Erik Dahlin i Södermalm. Övriga styrelsemedlemmar var handlanden Anders Andersson i Skrekarhyttan, handlanden Per August Wesström i Vena, Emil Olsson och bryggaren Erland Pettersson i Skrekarhyttan. Medlemmarna kom alltså inte bara från Skrekarhyttan utan också från angränsande byar som Älvhyttan, Bengtstorp och Vikersvik.

Redan vid 1909 års början hade föreningen 75 medlemmar. Vid årsmötet 1911 hade man 86 medlemmar och verksamheten tycks ha varit omfattande. Ordförande var då handlanden Per August Vesström i Vena. Trots den stora medlemsskaran 1911, meddelas det år 1913 att föreningen var nedlagd.

Föreningen, som var ansluten till Örebro läns blåbandsförbund och Nora stads och bergslags nykterhetsförbund, höll sina möten i Skrekarhyttans missionshus.


40 medlemmar i Skrekarhyttans blåbandsförening uppställda inför fotograf Eric Sjöqvist från Örebro på pingstdagen den 30 maj 1909. Endast ett fåtal av personerna är identifierade. Känner du igen fler personer så är du mycket välkommen att mejla till mig. Klicka på personerna på bilden så får du upp en större bild.
Bakre raden från vänster: nr 5 Verner Larsson i Bengtstorp, nr 8 hyttarbetaren Josef Johansson i Bengtstorp (?) (född 1884-05-27, död 1953-09-21 i Pershyttan).
Andra raden uppifrån från vänster: nr 5 Ellen Eriksson från Skrekarhyttan
(född 1889-05-29, död 1982-02-07 i Nora), nr 11 "Israel Jansmora" (?=Matilda Katarina Winberg i Skrekarhyttan, född 1870-10-06).
Tredje raden uppifrån från vänster: nr 2 "Bagar Pontus", nr 3 masmästaren Per Olof Eriksson i Fröjdeluckan (född 1849-03-09, död 1941-02-01 på Vikers ålderdomshem) eller en av hans söner (?), nr 4 gruvfogden Anders Jansson i Mogruvan (född 1838-02-21, död 1915-05-27 i Gyttorp), nr 6 handlanden Per August Wesström i Vena (född 1861-02-22 i Ljusnarsbergs socken, död 1930-04-09 i Vena), nr 9 handlanden August Molin i Bengtstorp (född
1868-01-31, död 1933-07-29 i Bäcketorp, Kils socken).
Nedre raden, sittande från vänster: nr 1 Gerda (?), nr 2 Emma Andersson från Stora gården i Skrekarhyttan (född 1889-07-01, död 1971-11-28 i Karlskoga), nr 5 Elma Eriksson (född 1892-04-08, död 1978-01-12 i Hjo), nr 6 Magda Eriksson (född 1898-03-30), nr 7 Nanny Eriksson (född 1894-04-18) [nr 5–7 är döttrar till masmästaren Per Olof Eriksson], nr 8 Anna Johansson, nr 9 Olga Öberg (?).

Källor: Nerikes-Tidningen 1907-04-17, 1909-01-09, 1909-01-13, 1911-01-09, 1911-03-01. Blå Bandet nr 11/1908. Örebro läns blåbandsförbunds arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2004-02-29