Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Ungdomstemplet 327 Skyddsvakten av NGTO

Detta ungdomstempel bildades 1911 som en ungdomsavdelning till NGTO-logen 1644 Vårbrus i Västgöthyttefors. Redan det första året hade man 32 medlemmar. Medlemsantalet gick dock snart ner och 1914 hade man 18 medlemmar. Då var maskinisten Hj. Andersson i Västgöthyttefors så kallad tempelintendent. Med tiden övergick många av medlemmarna till logen och ungdomstemplet upplöstes 1919.

Källor: Örebro läns och Västmanlands distriktsloge av NGTO:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-07