Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
NGTO-logen 1660 Trygg

Logen 1660 Trygg av Nationalgodtemplarorden (NGTO) bildades den 4 november 1910. Redan från start hade man 13 medlemmar. Mötena hölls i Älvhyttan. I december 1911 hade man 17 medlemmar, men sedan verkar intresset för logen ha svalnat. I april 1912 fanns bara fyra medlemmar kvar och i början av 1913 förklaras logen vara upplöst.

Källor: Örebro läns och Västmanlands distriktsloge av NGTO:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-07