Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Ungdomstemplet 851 Kamratkedjan av NTO

Ungdomstemplet Kamratkedjan bildades på hösten 1942. Mötena höll man i Skrekarhyttans skola och troligen också i Vikersbyarnas skola. Ledare för gruppen var bland annat småskollärarinnan Ingeborg Lindén. Verksamheten upphörde dock redan på hösten 1953.

Ungdomstemplet tillhörde NTO-logen 2833 Kamratkedjan.

Källor: Örebro läns NTO-distrikts programböcker, ArkivCentrum Örebro län.

2004-07-01