Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
NTO-logen 1644 Vårbrus

Logen 1644 Vårbrus av Nationalgodtemplarorden (NGTO) bildades den 17 april 1910 och hade från start 15 medlemmar. Logens första ordförande var Samuel Eriksson, vice ordförande var Hj. Andersson och sekreterare Tora Järnh. Mötena hölls i början i Västgöthyttefors skola. Men medlemmarna kom inte endast från Västgöthyttefors utan även från andra byar längre ner efter Svartälven, i Vikers socken bland annat i Nyttorp och Bäcketorp. 1934 är t.ex. August Larsson i Nyttorp logens logedeputerade. Vid denna tid börjar man också ha sina möten i Roslingstorps skola. Antalet medlemmar har dock minskat och 1940 upplöser man logen, som sedan 1922 tillhört Nationaltemplarorden (NTO).

Ungdomstemplet 327 Skyddsvakten existerade under åren 1911–1919 som en ungdomsavdelning till logen.

Källor: Örebro läns och Västmanlands distriktsloge av NGTO:s arkiv; Örebro läns NTO-distrikts programböcker; ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-07