Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Ungdomslogen 2563 Vårsol av IOGT

IOGT-logen Vikersblomman i Vikersvik bildades redan 1898. En stor del av medlemmarna var ungdommar, men en särskild ungdomsloge bildades först söndagen den 11 april 1915. Ett möte med distriktsintendenten Albin Svensson från Örebro hölls då i godtemplarlokalen i Vikersvik. Efter hans föreläsning om ungdomsverksamheten inom IOGT bildades en ungdomsloge med namnet Vårsol. 32 personer intogs genast som medlemmar. Föreningen tycks dock inte ha blivit långvarig. Ett nytt försök att bilda en ny ungdomsloge gjordes 1932.

Källor: IOGT-logen 2506 Vikersblommans arkiv; Ungdomslogen 2563 Vårsol av IOGT:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Nerikes-Tidningen 1915-04-14.

2000-09-30