Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 
Ungdomslogen 2563 Vårsol av IOGT

Ett första försök att bilda en ungdomsloge i Vikersvik gjordes redan 1915. Den avsomnade dock efter en tid. Ett nytt försök gjordes den 18 december 1932 vid ett möte under ledning av distriktsintendenten Uno Larsson. Den gamla ungdomslogen reorganiserades och elva medlemmar intogs redan vid detta första möte. Josef Buske utsågs till ungdomslogens templare. Även denna gång blev dock föreningen inte långvarig utan den upplöstes redan i början av 1934.

Källor: Ungdomslogen 2563 Vårsol av IOGT:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2000-09-30