Allt om Viker

Nykterhetsorganisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Nykterhets

 

IOGT-logen 2506 Vikersblomman

Denna IOGT-loge bildades söndagen den 30 januari 1898 vid ett möte i Vikersviks skolhus. 33 personer tecknade sig som medlemmar redan vid detta möte. Vid mötet valdes E.J. Lindroth till logetemplar. En byggnadsförening bildades 1914 med syfte att bygga ett eget föreningshus kallat Vikersblomman. Drygt två år senare stod lokalen färdig.

Många av logens medlemmar var unga och 1915 bildades en särskild ungdomsloge kallad Vårsol. 1923 bildades även en särskild studiecirkel som började köpa in böcker till ett bibliotek.

Logens medlemsantal visade under 1920-talet en nedåtgående trend och man förde en borttynande tillvaro. Logen upplöstes slutligen den 20 augusti 1939.

Källor: Nerikes Allehanda 1898-02-02. Nerikes-Tidningen 1898-04-06, 1916-02-11, 1923-02-13, 1929-08-14. IOGT-logen 2506 Vikersblommans arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-09-30