Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Övriga

 

Vikersbygdens byaråd

Vid en föreningsfest arrangerad av Vikers hembygdsförening och Vikers församling i Dalkarlsbergs folkpark den 4 juni 2001 beslutade närvarande föreningsrepresentanter från bygden att man skulle bilda ett byaråd för Vikersbyarna. En styrelse valdes som bestod av följande personer: Eva Marcusson (ordförande), Marie-Louise Forsberg-Fransson, Lotta Eriksson, Patrik Andersson och Emil Grundström samt som suppleanter Tomas Larsson och Karin Johansson.

Ett första årsmöte hölls den 2 september 2001 i Dalkarlsbergs skola. Stadgar antogs och det beslutades att föreningen skulle heta Vikersbygdens byaråd. Rådet, som är politiskt obundet, ska fungera som en lokal utvecklingsgrupp och samarbetsorgan för föreningar, organisationer och enskilda, samt på uppdrag av medlemmarna vara bygdens "talesman" gentemot kommunen och övriga myndigheter. Det ska vidare verka för att främja en positiv utveckling av bygden och ha som övergripande målsättning att utveckla skolan i Dalkarlsberg och att där skapa ett aktivt centrum för alla.

Källor: Vi i Viker hösten 2001.

2001-12-03