Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Övriga

 

Dalkarlsbergs nötkreatursförsäkringsförening

Denna försäkringsförening bildades redan 1888 och den var fortfarande verksam 1938. På årsmötet 1893 valdes följande styrelse: skogvaktaren E. Tydén (ordförande), förmannen K. Gustafsson, gruvfogden Karl Fredrik Dahlin, malmvägaren Petter Nilsson och arrendatorn K.V. Persson. Vid årsmötet 1914 valdes Oskar Blomkvist till ordförande och kassör, Karl Törnkvist, K.O. Elfvén och Adolf Hallgren till övriga styrelsemedlemmar samt Karl Öberg och F.O. Löfgren till styrelsesuppleanter.

På årsmötet 1926 diskuterades ett förslag om att föreningen skulle slås samman med Vikers nötkreatursförsäkringsförening. Den senare hade då 31 delägare med 63 försäkrade kreatur medan Dalkarlsbergs nötkreatursförsäkringsförening hade 71 delägare med 154 försäkrade kreatur. Förslaget avslogs dock.

1929 bestod styrelsen av Karl Törnkvist (ordförande och kassör), K.J. Eriksson, Pontus Broman, Karl Öberg och Johan Holmberg samt revisorerna Emanuel Eriksson och Henning Persson. Föreningen hade då 72 medlemmar som tillsammans hade 168 kreatur försäkrade.

1938 hade föreningen 60 delägare med 149 försäkrade kreatur. Styrelsen bestod då av Johan Karlsson (ordförande och kassör), Karl Löfkvist, Axel Törnkvist, David Andersson och Karl Johan Andersson. Gustav Lundkvist och Henning Persson var revisorer.

Källor: Nora stads- och bergslags tidning 1929-01-21. Nerikes Allehanda 1893-02-01. Nerikes-Tidningen 1903-01-28, 1911-02-25, 1914-02-06, 1915-02-05, 1916-02-19, 1918-02-13, 1919-02-24, 1920-02-19, 1921-04-02, 1929-01-22. Örebro Dagblad 1920-02-17. Örebro-Kuriren 1926-01-19, 1928-01-17, 1932-01-26, 1938-01-25.

2001-12-26