Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Övriga

 

Vikers hushållningssgille

Vikers sockengille av Örebro läns hushållningssällskap bildades 1925. Viker hade tidigare ingått i Nora bergslags hushållningsgilles område. Ordförande i det nybildade gillet blev Gerhard Åhnberg i Bengtstorp. Som sådan kvarstod han sedan fram till 1950-talet. Liksom övriga sockengillen bytte Vikers sockengille namn 1948 och blev Vikers hushållningssgille. Gillet sammanslogs 1968 med Järnboås och Nora hushållningssgille, varvid ett nytt gille bildades med namnet Nora hushållningssgille. Vikers hushållningssgilles siste ordförande blev Holger Åhnberg i Bengtstorp.

Källor: Nerikes-Tidningen 1929-07-09, 1929-07-10, 1929-11-01. Örebro-Kuriren 1926-11-09. Örebro hushållningssällskaps årsböcker 1925–1970.

2004-09-26