Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Övriga

 

Nora frivilliga skarpskytteförening,
Dalkarlsbergs korpralskap

Nora frivilliga skarpskytteförening bildades den 3 maj 1863. Till skarpskyttekårens överbefälhavare valde man disponent Gustaf Bratt vid Dalkarlsberg, vilken hade militär bakgrund som löjtnant. Snart delades kåren in i sex korpralskap. Det 3:e korpralskapet omfattade Dalkarlsberg med omkringliggande områden. Vid föreningens sammankomst den 27 september 1863 valdes bokhållaren A.L. Bennet till korpral för Dalkarlsbergs korpralskap. Året därpå utsågs byggmästaren Jakob Zelljadt till ny korpral, med C.J. Larsson som vicekorpral. År 1869 var Karl Jakobsson korpral och Gustaf Moell var vicekorpral för Dalkarlsbergs korpralskap. Samma år avgick Gustaf Bratt som kårens överbefälhavare. Han efterträddes av en annan vikersbo, nämligen kapten Halvar Tisell i Skrekarhyttan. Ett flertal gruvarbetare vid Dalkarlsberg var medlemmar i skarpskyttekåren vilket man ser i resultaten från skyttetävlingarna; i september 1869 kom L.E. Bäckman från Dalkarlsberg på 11:e plats och G. Green från Dalkarlsberg kom på 14:e plats.

En viktig beståndsdel i skarpskyttekåren var givetvis också en musikkår. En sådan bildades vid Dalkarlsberg redan i början av 1864. Det är troligen denna musikkår som sedan fanns kvar vid Dalkarlsberg ända fram till 1900-talets början.

Nora frivilliga skarpskytteförening fortsatte sin verksamhet även under 1870-talet, men intresset för den avtog och föreningen upphörde under 1880-talet. Det är okänt hur länge Dalkarlsbergs korpralskap var verksamt.

Gruvfogde Gustaf Wallin fotograferad någon gång på 1860-talet iklädd Nora skarpskyttekårs uniform. Han var också en ledande medlem av Dalkarlsbergs musikkår.

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Nora frivilliga skarpskytteförenings arkiv, Nora kommuns arkiv.

2001-06-08