Allt om Viker

Övriga organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Övriga

 

Vikers nötkreatursförsäkringsförening

Det är okänt när denna försäkringsförening bildades eller när den upphörde, men den fanns redan 1896 och den var fortfarande verksam 1928. Vid 1896 års slut hade man 75 delägare med tillsammans 139 försäkrade kreatur. Medlemmarna fanns i Skrekarhyttan, Mogruvan, Bengtstorp, Vikersvik och Älvhyttan.

På årsmötet 1898 valdes J.S. Hedén till ordförande. 1905 var gruvförvaltaren Johan Lindén i Vikersgården både ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Föreningen hade då 61 delägare med sammanlagt 127 försäkrade kreatur. Delägarna var indelade i fyra olika kretsar med varsin besiktnings- och värderingsman: Gamla och Nya Vikerskretsen (arrendatorn Frans Ersson i Gamla Viker), Skrekarhytte- och Mogruvekretsen (arbetaren Albert Johansson i Skrekarhyttan), Bengtstorps- och Knapptorpskretsen (torparen Karl Persson i Bengtstorp) samt Älvhyttekretsen (malmlastaren Lars Erik Larsson i Mossatorp).

1907 var hemmansbrukaren P.E. Eriksson ordförande och hemmansbrukaren Axel Bergström i Gamla Viker var vice ordförande. 1913 och 1914 var skräddaremästare Erland Viberg i Älvhyttan ordförande och handlanden August Molin i Bengtstorp var vice ordförande. Föreningen hade då 58 delägare med 123 försäkrade kreatur.

1916 blev Viktor Larsson i Ängen vald till ordförande och man hade 53 medlemmar och 105 kreatur försäkrade.

Dalkarlsbergs nötkreatursförsäkringsförenings årsmöte 1926 diskuterades ett förslag om att föreningen skulle slås samman med Vikers nötkreatursförsäkringsförening. Den senare hade då 31 delägare med 63 försäkrade kreatur medan Dalkarlsbergs nötkreatursförsäkringsförening hade 71 delägare med 154 försäkrade kreatur. Förslaget avslogs dock.

1928 hade föreningen 30 medlemmar som hade 63 kreatur försäkrade. Styrelsen bestod då av följande personer: P.E. Wahlsten i Grindtorp (ordförande), Evald Pettersson i Skrekarhyttan (vice ordförande), Lars Erik Dahlin i Södermalm (revisor), Karl Fransson i Vena (revisor) och Hjalmar Erlandsson i Vena (ersättare).

Källor: Nora Stads och Bergslags Tidning 1897-02-03. Nerikes Allehanda 1898-02-02. Nerikes-Tidningen 1905-03-15, 1907-05-24, 1909-10-13, 1913-01-28, 1914-01-27, 1915-02-17, 1916-02-29, 1918-02-13, 1919-02-12, 1920-02-11, 1921-02-23, 1922-02-21, 1923-01-31, 1925-02-11. Örebro Dagblad 1928-02-13. Örebro-Kuriren 1926-01-19, 1926-02-09, 1928-02-14. Örebro läns kalender 1905.

2003-02-15