Allt om Viker

Politiska organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Politiska

 

Vikers sockenförening av Bondeförbundet

En av centerrörelsens pionjärer i Örebro län, gruvförvaltaren och lantbrukaren Johan Lindén, var en tid boende och verksam i Vikers socken. Han tycks dock inte ha bidragit till bildandet av någon lokal avdelning i Viker av Bondeförbundet under 1910-talet. Söndagen den 10 september 1916 höll redaktören för Bondeförbundets tidning John Kjellman ett agitationsföredrag i ordenshuset i Vikersvik. Mötet var arrangerat av Hjulsjö sockenförening av Bondeförbundet i syfte att få till stånd en egen förening i Viker. 10 av åhörarna beslutade också bilda en sådan förening. Till styrelse valde man följande personer: skräddaremästaren C.V. Israelsson i Vilhelmsberg (ordförande), bergsman P.A. Vesström i Vena (vice ordförande), bergsman L.A. Fransson i Nya Viker (sekreterare) och hemmasonen Gunnar Persson i Vena (vice sekreterare), hemmasonen David Vesström i Vena (kassaförvaltare). Det är dock troligt att denna sockenförening upphörde eller avsomnade inom en kort tid. Bondeförbundet hade dock fortfarande medlemmar och sympatisörer i Viker och de fanns ibland också representerade vid Örebro läns valkretsförening, däribland Gerhard Åhnberg i Bengtstorp 1932.

Vikers avdelning av Landsbygdspartiet Bondeförbundet bildades dock först den 31 juli 1946 vid ett möte i Älvhyttans missionshus.

Källor: Nerikes-Tidningen 1916-09-13.

2000-11-24