Allt om Viker

Politiska organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Politiska

 

Vikers centerpartiavdelning

En av centerrörelsens pionjärer i Örebro län, gruvförvaltaren och lantbrukaren Johan Lindén, var en tid boende och verksam i Vikers socken. Han tycks dock inte ha bidragit till bildandet av någon lokal avdelning i Viker av Bondeförbundet under 1910-talet. En sockenförening bildades dock 1916, men den torde ha upphört ganska snart. Bondeförbundet hade dock medlemmar och sympatisörer i Viker och de fanns ibland också representerade vid Örebro läns valkretsförening, däribland Gerhard Åhnberg i Bengtstorp 1932.

Vikers avdelning av Landsbygdspartiet Bondeförbundet bildades dock först den 31 juli 1946 vid ett möte i Älvhyttans missionshus. Till föreningens första styrelse valdes följande personer: Edvard Karlsson (ordförande), Gunnar Persson i Vena (vice ordförande), Arne Wesström i Vena (sekreterare), Bertil Persson i Vena (vice sekreterare) och Helmer Fisk i Nya Viker (kassör).

De fyra nästföljande ordförandena i föreningen var Gunnar Persson i Vena (1948–1949), Paul L. Pehrsson i Bäcketorp (1950–1954), Åke Johansson i Älvhyttan (1955–1957) och Paul R. Pehrsson i Bäcketorp från 1958 och drygt tjugo år framåt.

I samband med partiets namnbyte 1962 bytte även föreningen namn till Vikers centerpartiavdelning. Föreningen uppgick 2002 i Nora centeravdelning.

Idag (2004) är Helena Vilhelmsson i Bäcketorp en av centerns två ledamöter i kommunstyrelsen i Nora.

Källor: Vikers centerpartiavdelnings arkiv & Örebro läns centerpartidistrikts arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Läns-Posten 2000-06-29.

2004-10-20