Allt om Viker

Politiska organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Politiska

 

Vikers frisinnade förening

Redan i oktober 1907 bildades en frisinnad valmansförening för hela Nora och Hjulsjö härad. Såsom representanter från Vikers socken deltog skogvaktaren E. Tydén i Dalkarlsberg och folkskolläraren Erik Jansson i Vikersvik. 1909 bildades så Vikers frisinnade förening och den inträdde i Örebro läns norra frisinnade valkretsförbund den 19 februari 1910. Föreningen förste och ende ordförande var skogvaktaren Erik Tydén i Dalkarlsberg. När man anslöt sig till valkretsförbundet hade man 25 medlemmar. I styrelsen ingick då förutom ovan nämnde ordföranden; vice ordförande August Pettersson (gruvfogde i Dalkarlsberg), sekreterare Gustaf Dahlgren (lärare i Dalkarlsberg), Per Erik Larsson (nämndeman) och Lars Allstrin.

Vid årsmötet 1911 utsåg man inför det kommande valet följande ombud i Vikers kommuns olika delar: gruvfogde Johan Dahlin i Dalkarlsberg, bergsman Erik Gren i Älvhyttan, fjärdingsman Axel Bergström i Gamla Viker, bergsman P.O. Andersson i Bengstorp, herr Karl Larsson i Skrekarhyttan och herr Paul Persson i Bäcketorp. Till föreningens revisorer utsågs Henning Ekblad och Johan Dahlin med Karl Elfvén som ersättare.

Vid årsmötet 1915 valdes följande styrelse: Erik Tydén i Vikersdal (ordförande), Ludvig Karlsson i Dalkarlsberg (kassaförvaltare), Erik Jansson i Vikersvik (sekreterare), P.E. Larsson i Skrekarhyttan (korresponderande ledamot) och Erik Gren i Älvhyttan samt som ersättare Paul Persson i Bäcketorp och Oskar Rutgersson i Skrekarhyttan. Revisorer var Ivar Karlsson, G.N. Berg i Dalkarlsberg med David Lundén i Dalkarlsberg som ersättare. Mötet beslutade att årsavgiften skulle bli 50 öre.

Föreningen var av förklarliga skäl mest aktiv i anslutning till valen, då man ofta såg till att frisinnade föreläsare kom till Dalkarlsberg. Söndagen den 30 augusti 1914 var till exempel den frisinnade redaktören Elof Ljunggren i Älvhyttans skolhus och talade inför en talrik och intresserad publik och fredagen den 10 augusti 1917 var den frisinnade riksdagsmannen G.H. Koch i Dalkarlsberg och höll föredrag i godtemplarlokalen.

Under 1920-talet verkar verksamheten ha varit ringa och 1929 förklarades föreningen vara nedlagd.

Källor: Folkpartiet i Örebro läns arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Nerikes-Tidningen 1907-11-01, 1911-05-17, 1913-03-18, 1914-03-04, 1914-08-31, 1915-03-23, 1917-08-08, 1919-02-12.

2001-10-13