Allt om Viker

Politiska organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Politiska

 

Vikers arbetarekommun

Strax efter att gruvarbetarfacket bildats vid Dalkarlsberg 1906 började man troligen också fundera på att bilda en arbetarekommun i Viker. Men till en början såg man det viktigare att värva fler medlemmar till fackföreningen. De organiserade socialdemokraterna i Viker var därför först organiserade i Nora bergslags arbetarekommun. Dessutom fungerade fackföreningen i Dalkarlsberg delvis också som en politisk förening för socialdemokraterna, då man aktivt agiterade för socialdemokratiska kandidater i valen.

Strax före riksdagsvalet 1911 bildades dock en arbetarekommun i Viker, med vilken gruvfacket hade gemensamt möte i december samma år. Ganska snart hade man också 15 medlemmar. I februari 1912 beslutade gruvfacket också att man skulle skänka fem kronor till den nybildade kommunen.

Arbetarekommunen hade sitt första årsmöte söndagen 18 februari 1912. Till styrelse valde man Fridolf Alström (ordförande), Erland Pettersson (vice ordförande), C.E. Kåberg (kassör), Arvid Berg (sekreterare), Oskar Walfrid Andersson (vice sekreterare) samt Johan Andersson och Gustaf Johansson som revisorer. Då kunde man räkna in 16 medlemmar.

Kommunen var sedan aktiv vid landstingsvalet på våren 1912 där Claes E. Kåberg från Dalkarlsberg var en av kandidaterna. Söndagen den 17 mars 1912 hölls också ett offentligt möte i Vikers sockenstuga med föredrag av Fredrik Ohlsson från Degerfors. Omkring 100 intresserade åhörare lyssnade på föredraget.

Arbetarekommunen i Viker avsomnade dock av okänd anledning under det fjärde kvartalet 1912. Man hade då fortfarande 14 medlemmar. Örebro läns socialdemokratiska partidistrikt försökte de efterföljande åren att väcka liv i kommunen, men utan framgång. Återigen blev det gruvfacket i Dalkarlsberg som blev socialdemokraternas fäste i Viker. Det dröjde ända till 1924 innan en helt ny socialdemokratisk förening bildades.

Källor: Örebro-Kuriren 1911-07-07, 1911-08-25, 1912-02-23, 1912-03-15, 1912-03-18, 1924-03-04. Arkiv från Örebro läns socialdemokratiska partidistrikt, Svenska gruvindustriarbetareförbundet avd 33, Dalkarlsberg, ArkivCentrum Örebro län; Folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet.

2004-07-02