Allt om Viker

Religiösa organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Religiösa

 
Älvhyttans ungdomsförening

Det är okänt när denna ungdomsförening tillhörande Älvhyttans missionsförsamling bildades. Den fanns dock 1906 och hade då 27 medlemmar. Det är dock troligt att föreningen fanns långt dessförinnan. Föreningen hade högst medlemsantal, 31 medlemmar, under 1920-talet då Hjalmar Andersson var ordförande. Då var man också en drivande part i byggandet av Älvhyttans missionshus. Medlemsantalet gick sedan ned under 1930-talets början och föreningen upphörde slutligen 1938. Föreningens sista ordförande var fru Sigrid Andersson.

Källor: Årsberättelser för Örebro läns kristliga ungdomsförbund, ArkivCentrum Örebro län.

2000-12-27