Allt om Viker

Religiösa organisationer i Viker

 

Allt om Viker / Föreningarna / Religiösa

  Skrekarhyttans ungdomsförening Vårsol

Denna baptistiska ungdomsförening bildades i mars 1924. Den tillhörde Nora baptistförsamling. En tidigare ungdomsförening på platsen hade upphört omkring 1920. Mötena hölls i Elimkapellet i Skrekarhyttan, där man också bredrev en söndagsskola. Ungdomsföreningens förste ordförande var pastorn i församlingen i Nora, Ture Edborg. Vice ordförande var Gustaf Åhnberg i Bengtstorp, vilken senare också blev ordförande. Redan från start hade man 32 medlemmar, men medlemsantalet minskade sedan till ett 20-tal. 1929 hade man 24 medlemmar. Styrelsen bestod då av följande personer: John Pettersson (ordförande), Ella Eriksson (vice ordförande), Ellen Andersson (sekreterare), Astrid Pettersson (vice sekreterare), Olov Pettersson (kassör) samt som revisorer Märta Andersson och Märta Pettersson. Intresset för föreningen avtog dock och den nedlades 1930.
 

Ungdomsföreningen Vårsol höll sina sammankomster i Elimkapellet i Skrekarhyttan. Kapellet tillhörde Nora baptistförsamling, som fortsatte viss verksamhet i Skrekarhyttan även efter det att den lokala ungdomsföreningen lagts ned. Fotot ovan är troligen från 1930-talet.

Källor: Nerikes-Tidningen 1924-03-18, 1929-05-13. Kvartalsblad för Nerikes baptisters ungdomsförbund 1927–1930, ArkivCentrum Örebro län.

2001-07-08