Allt om Viker

Emigranterna från Viker

<< 1924 >>
Allt om Viker / Människorna / Emigranterna / Norra Amerika

1924-10-?? från Göteborgs hamn till Astoria, Oregon via Southampton på skeppet Leviathan till Ellis Island, New York dit de ankom 1924-10-22
Karl Arvid Nyqvist, född 1892-08-15 i Vikers församling. Han åkte tillsammans med hustrun Ruth H. Nyqvist, född 1891, och dottern Ethna I. Nyqvist, född 1921-04-??. Karl Arvid hade emigrerat redan 1913. Troligen kom han ganska snart till Astoria i Oregon. 1921 och 1923 anslöt sig också syskonen Lydia och Filip Eugén, för vilka Karl Arvid stod för reskostnaden. Karl Arvid med familj återvände till Viker troligen till sommaren 1924. De var då sedan 1918-10-14 amerikanska medborgare. De återvände också till sitt hem på 703 7th Street, Astoria, Oregon. Sy
stern Nanny Kristina flyttade till Kristiania, Norge 1918.