Allt om Viker

Vikersborna

 

Allt om Viker / Människorna / Vikersborna

 

Carl Fredrik Wahlsténs namnteckningCarl Fredrik Wahlstén

född 1825-08-26 i Fasterud, Nyeds socken
död 1857-04-30 på Riddarhytte herrgård, Skinnskattebergs socken

Carl Fredrik Wahlstén var övergruvfogde vid Dalkarlsbergs gruvfält under åren 1850-1856.

Carl Fredrik var son till bonden Gabriel Gabrielsson i Fasterud, Nyeds socken. Han fick dock redan som 13-åring komma till morbrodern Carl Johan Ohlson som då var övergruvfogde vid Dalkarlsberg. Under en tid tjänstgjorde han också som inspektor vid Dalkarlsberg. När morbrodern flyttade till Riddarhyttan flyttade C.F. till Ore socken och troligen Furudals bruk. På hösten 1850 fick han dock återkomma till Dalkarlsberg då han med stöd från sin välkände morbroder blev utsedd till ny övergruvfogde efter den hastigt bortgångne Olof Olsson. Lönen förblev även nu 3.000 riksdaler riksgälds.

Tiden som övergruvfogde vid Dalkarlsberg blev dock inte långvarig. Enligt en av hans efterträdare, Gustaf Bratt, ska han ha "slarvat och rumlat". På grund av att han ska ha lidit av någon sjukdom utsågs år 1856 en gruvstigare vid gruvfältet som i hans ställe skulle tillse den egentliga driften i gruvorna då C.F. inte längre själv var kapabel att göra det.

Uppenbarligen förvärrades dock hans sjukdom varför han befriades från sin tjänst på hösten 1856, varefter han flyttade till sin morbror vid Riddarhyttan där han efter en kort tid avled vid blott 31 års ålder.

2005-10-23