Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Bergkärnsgruvan

Dessa gruvor på Nya Vikers ägor inmutades efter ödesmål 1834 10/2 och började brytas på hösten 1834 av Bergkärns grufvelag. Gruvlaget bestod då av framförallt bokhållare C. Nordahl vid Färna bruk(1¼/8), handelsman Gustaf Otto Indebetou(1¼/8), bokhållare Olof Forsell(1/8), Apotekare Widgren(1/8) samt bergsmännen Jacob Larsson i Älvhyttan(3/8/8) och Petter Nilsson i Skrekarhyttan(1/8/8). Gruvfogden Lars Larsson Ståhl upphörde dock med brytningen redan i april 1835 då man hade brutit 75 ton malm p.g.a. för dålig betalning. Brytningen påbörjades sedan under ledning av samme man under hösten 1835 och pågick sedan en kortare tid.

Bergkärnsgruvorna
Bergkärnsgruvorna är belägna i närheten av Bergkärn på Nya Vikers ägor.

Källor: Bergmästarämbetet i Nora m fl bergslagers arkiv A IV:10, Landsarkivet i Uppsala.

2001-03-11