Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Fagerbo gruva

Under högkonjunkturåret 1872 inmutades en malmfyndighet bestående av framförallt magnetkis, svavelkis och kopparkis på Fagerbo gruvallmänning. Ett bolag kallat Fagerbo grufvebolag bildades och delades lika mellan gruvfogdarna Carl Baddare och Petter Båt, gruvsmederna Carl och Gustaf Sandberg samt gruvarbetaren Petter Carlsson vid Dalkarlsberg. Under framförallt 1873 utfördes visst arbete vid gruvförsöket med bidrag från Dalkarlsbergs AB, dock utan framgång och gruvan övergavs snart.

Fagerbo gruvallmänning
Fagerbo gruvförsök ligger någonstans på Fagerbo gruvallmänning.

Källor: Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-03-13