Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Gasshultsgruvorna

Gruvorna är belägna på Älvhytte ägor strax väster om Täppan och Botten. De erhöll utmål 1806 varefter de periodvis bröts av Carlsdahls bruksägare fram till 1831, då de erhöll vilostånd. Troligen var de kända och brutna även i slutet av 1700-talet. Den årliga malmvinsten under 1820-talet uppgick som mest till 200 ton. Gruvorna bröts sedan 1836-1839 med ungefär lika stor malmvinst, troligen av Carlsdahls bruk. På moderna kartor kallas gruvorna Gasthultsgruvorna.

Gasshultsgruvorna ligger straxt öster om Roslingstorp

I dag kan man i området hitta minst nio gruvhål av olika storlekar, varav den största mäter 9x23 meter. I området finns också två husgrunder, varav den ena torde vara resterna efter en gruvstuga.


Exempel på magnetisk järnmalm från Gasshultsgruvorna.


Bilden ovan föreställer det största gruvhålet i gruvområdet. Det är som
synes vattenfyllt och har under lång tid också använts som soptipp.
Foto: Håkan Henriksson (juni 2001).


Bilden ovan föreställer en av de två husgrunderna vid Gasshultsgruvorna. Grunden
är byggd av varpsten. I den södra änden av grunden finns en välbevarad eldhärd.
Möjligen kan detta vara resterna av en gruvstuga.
Foto: Håkan Henriksson (juni 2001).

Källor: Bergmästarämbetet i Nora m fl bergslagers arkiv, Landsarkivet i Uppsala. Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (RAÄ 121, 122). Bergskollegiets huvudarkiv DVII:20, Riksarkivet.

2003-07-26