Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Hultgruvorna

Dessa gruvor på Snöbergshults ägor var kända redan på 1600-talet. Malmletaren Anders Hansson i Spjutvik ska i början av 1680-talet ha uppfunnit fem nya gruvor i ett streck som han kallade Nya Hultgruvorna. Namnet antyder ju att det fanns några äldre gruvor i närheten. Malmen från dessa gruvor tycks främst ha använts vid Nya Älvhyttan, dvs den hytta som senare fick namnet Karlsdal.

Vid Dalkarlsbergs gruvting 1730-05-12 antogs två gruvfogdar till Hultgruvorna: Anders Nilsson och Erik Andersson. Troligen hade gruvorna då återupptagits efter en tids ödesmål. Det är troligt att viss bearbetning av gruvorna har förekommit även senare under 1700-talet, men närmare uppgifter därom saknas för tillfället.


Det är troligen Hultgruvorna som kallas "gl. jerngrufva" på Jonas Bergius häradskarta från 1704–1705. (Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län)


På Johan Brandbergs karta över Gamla och Nya Vikers öken från 1764 finns de övergivna Hultgruvorna placerade strax söder om gränsen till Snöbergshult. Gruvvarpen tillsammans med en gammal kolbotten tycks också markera en gränsskillnad. (Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län)

Källor: Johan Johansson: Om Noraskog III, s 83, 270 (Stockholm 1884–1887). Bergmästarämbetet i Nora m fl bergslagers arkiv A Iaa:1, Landsarkivet i Uppsala. Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2003-02-07