Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Kullagruvorna

Dessa gruvor är belägna på Skrekarhytte bys ägor strax öster om Mölbergsgruvorna, med vilka de ibland slås samman till ett och samma gruvfält. Gruvorna ligger också på samma malmkropp som fortsätter öster om Skrekarhyttans by med Fåfänggruvorna.

Det är okänt när de först började bearbetas, men Kullagruvan återupptogs omkring 1818 av ett nytt bergsmansbolag efter lång tids ödesmål. Brytningen pågick sedan i liten omfattning under några år. Gruvorna utmålslades igen 1831-07-26, men någon större brytning kom inte igång.

De bröts senast 1902–1903 av Skrekarhytte bruk, dock i liten omfattning. Vikers AB inmutade Västra Kullagruvan 1920 och Östra Kullagruvan 1924. Den förra tilldelades utmål 1923 och den senare 1926. Någon brytning vid gruvorna kom dock aldrig till stånd förutom så kallade försvarsarbeten. Även området mellan Kullagruvorna och Mölbergsgruvorna blev inmutade av Vikers AB under namn av Mellangruvan den 8 mars 1939, kanske mest för att hindra andra att muta in området.

Idag kan man vid Östra Kullagruvan hitta åtta gruvhål och vid Västra Kullagruvan ett gruvhål.


Kullagruvorna är belägna strax sydväst om torpet Fröjdeluckan och strax öster om Mölbergsgruvorna. Bägge gruvfälten är högt belägna, ca 195 m.ö.h.

Källor: Bergmästarämbetet i Nora m fl bergslagers arkiv, Bergmästarerelationer, Landsarkivet i Uppsala. Skrekarhytte hyttas arkiv, Nora kommuns arkiv. Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län. Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (RAÄ 30, 31).

2003-02-28