Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Lobergsgruvan

Gruvan är belägen på Bengtstorps ägor har troligen varit känd och delvis bearbetad under lång tid. Lobergs grufvelag lät påbörja brytning av gruvan 1837, vilket endast gav 77 ton i malmvinst. Gruvlaget bestod då framförallt av brukspatron Per Hinnerson(3/8) samt inspektorerna Wedholm (1½/8) och Julius Sundell(3/4/8) – tillika gruvlagets räkenskapsförare – samt bland annat gruvfogden vid Dalkarlsberg Petter Lodin(¼/8) och gruvfogden Jonas Larsson i Knapptorp(3/4/8). Smärre arbeten utfördes sedan under våren 1838, dock utan resultat. Gruvorna erhöll vilostånd 1839.

Gruvorna inmutades åter år 1854 av Carl Lindberg på Carlsdahls bruk som lät köpa det gamla gruvlagets materialier. Gruvorna började brytas på hösten 1854 under ledning av gruvfogden Olof Olsson i Bäcketorp. Det följande året bröts runt 360 ton malm, men år 1856 bröts endast 150 ton fram till juli då gruvan helt och hållet övergavs. Gruvan var då omkring 31 meter djup med en botten av 25 meters längd samt 5 meters bredd. Malmen visade stora likheterna med Vikersgruvornas, dvs med hög manganhalt.

1907 upprättades en magnetometerkarta över området som visade på en större ansamling av malm sträckande sig 90 meter i sydvästlig riktning från den gamla Lobergsgruvan samt 70 meter i nordlig riktning ut mot sjön Vikern. Malmanalyser gjordes också under de följande åren och i början av 1920-talet, med tanke att påbörja brytning främst för export vilket gruvans läge var mycket lämpligt för. Av detta blev det dock intet. Gamla, Östra, Södra och Nya Lobergsgruvorna inmutades dock igen på senhösten 1939 och utmålslades även i början av 1943. Någon brytning tycks dock aldrig ha kommit till stånd även denna gång.

Lobergsgruvan
Enkel skiss över Lobergsgruvan ur 1854 års utmålsprotokoll.
Gruvan är belägen omkring 85 meter från sjön Vikerns strand.

Källor: Bergmästarämbetet i Nora m fl bergslagers arkiv, Landsarkivet i Uppsala. Avräkningsbok för Vilaregruvan och Lobergsgruvan 1837–1839, Nordstjernans arkiv, Ängelsberg. Laxå bruks arkiv F 1Ba:11; AB Statsgruvors arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2001-03-11