Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna

 

Sandviksgruvorna

Gruvorna är trots namnet till större delen belägna på Bäcketorps ägor vid Malmlångens östra strand i Vikers socken och Nora bergslag. Gruvorna var kända åtminstone vid 1800-talets början. I oktober 1825 inmutades de ödeliggande Jordkulls- och Kärrgruvorna och brytning kom igång redan året därpå, troligen i Carlsdahls bruks regi. Jordkullsgruvan ska redan då ha varit drygt 21 meter djup. Gruvbrytningen upphörde dock redan efter några år.

Gruvorna återupptogs sedan år 1849 av Carlsdahls bruk. Malmen hade en hög svavelkishalt men efter omsorgsfull skrädning samt rostning i gasrostugn lämnade järnmalmen ett både till smide och gjutning dugligt järn.

Gruvorna, som går under namnen Sandviksgruvan, Kärrgruvan, Lovisagruvan, Bäckgruvan och Jordkullsgruvan, bröts senast 1849-1862, 1872-1873, 1879-1890 varvid man utvann omkring 13.000 ton järnmalm, varav huvuddelen under den första perioden. Sandviksgruvan som är 37 meter djup är den djupaste gruvan.

Sandviksgruvorna

Källor: Bergmästarämbetet i Nora m fl bergslagers arkiv, Landsarkivet i Uppsala.

2000-07-20