Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Lodstöparen Johan Matsson Möller

Den 21 december 1744 gifte sig lodstöparen Johan (Jan) Matsson Möller från Slyte i Lillkyrka socken med masmästaränkan Maria Matsdotter från Älvhyttan. Maria hade tidigare varit gift med masmästaren och bergsmannen Olof Nilsson, vilken hade blivit ihjälslagen av en nedfallande sten i Dalkarlsbergs gruvor den 19 maj 1742. Maria var född 1705 och alltså 39 år gammal vid giftermålet med Johan Möller. Johan uppges vara född redan 1687 och alltså 57 år gammal. Han hade varit gift tidigare med Magdalena (född 1688, död 1743-07-?? i Slytesågen, Lillkyrka socken). Det är dock inte känt om han hade några barn från detta tidigare äktenskap.

Johan var alltså boende i Slytesågen i Lillkyrka socken när han gifte sig till en bergsmansgård i Älvhyttan. Han ska till och med ha varit född i Lillkyrka socken. Sitt yrke som lodstöpare kunde han dock knappast utöva i Slyte som låg långt ifrån närmaste masugn. Han var därför troligen på resande fot större delen av arbetsåret. Det är till exempel känt att han 1738 göt grytor vid Kanterbohyttan i Lekebergslagen. Han gjorde detta på uppdrag av borgaren Johan Mobak i Örebro, men den senare dog under tiden och det blev bråk om det hela med bergsmannen Petter Persson i Garphyttan som släppt till tackjärnet vid gjutningen. En tråkig historia för Johan Möller, men för oss ger den i alla fall lite kunskap om hur lodstöparna vid denna tid göt på beställning mot kontant betalning från handelsmän i städerna. Enligt borgaren Mobaks änka skulle Mobak skaffa fram "nödige Materialier, såsom Lera, Sand ock Kohl, med mera, samt höllo honom med frij mat och dryck, skulle Stöparens ålegganden wara, at förfärdiga mått ock widare deruti stöpa gode och förswarlege Grytor." Vidare sägs det att stöparens arbetslön skulle betalas med kontanta penningar.

Det är alltså mycket troligt att Johan även före giftermålet varit verksam vid Älvhyttan. Troligen var det väl också så som han kom i kontakt med masmästaränkan.

Johan Möller blev i och med giftermålet också bergsman i Älvhyttan, men han fortsatte också sitt värv som lodstöpare åtminstone fram till början av 1760-talet. Styvsonen Lars Olsson tycks ta över gården vid samma tid.

Johan dog i rödsot den 13 februari 1768 i Älvhyttan och blev 82 år gammal.

Källor: Kyrkböcker för Nora socken 1742–1770. Kyrkböcker för Lillkyrka socken 1720–1744. Lekebergslagens häradstingsprotokoll 1739-03-12 (renoverad dombok), Riksarkivet.

2002-03-11