Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Skräddaren Lars Magnusson

År 1813 flyttade sockenskräddaren Lars Magnusson med familj från Karlskoga socken och bosatte sig i Hovmanstorp. Lars var född den 14 augusti 1778 i Rudskoga socken, Värmland. Han gifte sig den 29 september 1805 i Karlskoga socken med Stina Larsdotter (född 1787 i Karlskoga socken) från Utterbäcks ägor i Karlskoga socken. Efter giftermålet bosatte de sig i Stinas föräldrahem på Utterbäcks ägor. Lars fortsatte där att försörja sig som skräddare, men år 1813 flyttade han och familjen till ett eget torp vid Hovmanstorp.

Närheten till Dalkarlsbergs gruvfält och dess stora antal arbetare gav kanske ett bättre kundunderlag. Men inte endast arbetarna och bergsmännen var hans kunder. Även övergruvfogden Per Hinnerson i Dalkarlsberg ingick i kundkretsen. Till exempel sydde Lars åt honom en rock och ett par byxor år 1819 samt ett par "Byxor och Callçonger" år 1821. I Dalkarlsbergs gruvbolags räkenskaper kan man även se att Lars gjorde en stor del av sina inköp i gruvbolagets handel i Dalkarlsberg. På inköpslistan återfinns varor som råg, korn, sill, strömming, brännvin, tobaksrullar, diverse tyger etc. Ibland sålde Lars också fisk till gruvbolaget, varför man får anta att han eller någon annan i familjen också brukade fiska för att dryga ut inkomsterna. Vissa år var även en dräng eller någon av sönerna anställda som gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvor.

Omkring 1840 tycks Lars ha slutat arbeta som skräddare och han omtalas endast som torpare. Familjen bodde dock kvar på torpet i Hovmanstorp.

Lars dog i Hovmanstorp vid 65 års ålder den 28 november 1843. Sonen Lars Larsson gick i faderns fotspår och blev skräddare, senare bosatt i Bengtstorp.

Källor: Kyrkböcker för Nora bergsförsamling 1811–1850. Kyrkböcker för Karlskoga socken 1805–1810. Avräkningsbokskladdar 1817–1832, Dalkarlsbergs AB:s arkiv, ArkivCentrum Örebro län.

2002-07-02