Allt om Viker

Hantverkarna

 

Allt om Viker / Näringarna / Hantverkarna

 

Kopparslagaren Lars Zetterlund

Från Karlskoga socken kom på senhösten 1865 kopparslagaremästaren Lars Zetterlund (född 1834-06-03 i Hidinge socken) till Bengtstorp. Där tog han över ett litet bergsmanshemman om 1/32 mantal i nr 2. Med från Karlskoga kom också den yngre brodern, kopparslagaregesällen Gustaf Zetterlund (född 1838-01-16 i Hidinge socken). De var söner till torparen Lars Zetterlund och Brita Persdotter på Mårtenstorps ägor i Hidinge socken.

Brodern Gustaf flyttade dock hem till Hidinge redan på hösten 1868. Lars stannade dock kvar i Bengtstorp där han förutom kopparslagare också kunde titulera sig bergsman, även om hans hemman nog inte var mer än ett torp. I hushållet fanns stundtals också en hushållerska, då Lars inte var gift. På sommaren 1888 lämnade även Lars Bengtstorp efter att han sålt sitt hemman till bergsmannen C.J. Ånberg. Lars flyttade nu till Tysslinge socken.

Hur pass omfattande hans verksamhet som kopparslagare var är inte känt. Han tycks dock inte ha haft några större inkomster från den sysslan.

Källor: Husförhörslängder för Nora bergsförsamling och Vikers kapellförsamling 1861–1891. Fyrktalslängder för Vikers kapellförsamling 1875–1880, Nora kommuns arkiv.

2001-12-17